کلیدواژه‌ها = شعر فارسی
تعداد مقالات: 6
2. دیدگاه‌های اخلاقی و تربیتی در شعر وحشی بافقی

دوره 7، شماره 25، بهار 1394، صفحه 1-36

اسحاق طغیانی؛ علی علیزاده


3. سفارشهای اقتصادی سعدی در بوستان و گلستان

دوره 4، شماره 16، زمستان 1391، صفحه 159-188

موسی پرنیان؛ سید آرمان حسینی آبباریکی


4. بار تعلیمی جریان‌های شعر متعهد فارسی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 177-198

پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی


5. روشهای تعلیم و تربیت در متون ادب فارسی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 67-96

محمدصادق بصیری؛ گلناز امجدی


6. بررسی و تحلیل نوعی از تصرفات کاتبان در نسخه‌های خطی

دوره 3، شماره 9، بهار 1390، صفحه 139-162

احمدرضا یلمه ها