کلیدواژه‌ها = ادبیات تعلیمی
تعداد مقالات: 11
1. بررسی و تحلیل آموزه‌های تعلیمی در آثار برجستۀ عرفانی و صوفیانۀ حکیم ملاعباسعلی کیوان قزوینی

دوره 12، شماره 45، بهار 1399، صفحه 128-163

ناصر محسنی نیا؛ محسن ابوالقاسمی؛ رقیه صدرایی


3. واکاوی تطبیقی جایگاه قناعت در مثنوی معنوی مولوی و بوستان سعدی با تأملی در دیدگاه مکتب معنادرمانی و ارائۀ الگویی از آن

دوره 11، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 1-26

حسنعلی بختیاری نصرآبادی؛ حسین دولتدوست؛ محمدحسین حیدری؛ محسن محمدی فشارکی


4. بررسی آموزه‌های تعلیمی در نخستین مطبوعات تخصصی زنان

دوره 11، شماره 43، پاییز 1398، صفحه 39-66

محمدرضا حاجی آقا بابایی؛ نرگس صالحی


5. تحلیل ادبیات تعلیمی در انواع ادبی دیگر قرن چهاردهم (نظم)

دوره 11، شماره 42، تابستان 1398، صفحه 166-210

مریم کریمیان؛ جواد مهربان قزل حصار؛ رضا اشرف زاده


7. بررسی نمود ادبیات تعلیمی در شعر اخوان ثالث

دوره 11، شماره 41، بهار 1398، صفحه 161-180

حجت الله ربیعی؛ محبوبه خراسانی؛ مرتضی رشیدی آشجردی


8. ادب دادوری در حکایت‌های منظوم و منثور ادبیات فارسی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1397، صفحه 127-162

عباس ایزدی سعدی؛ شهرزاد نیازی؛ عطامحمد رادمنش