کلیدواژه‌ها = ادبیات تعلیمی
تعداد مقالات: 17
1. آموزه‌های تعلیمی بر مبنای حضور نسل‌های متفاوت در شاهنامه

دوره 13، شماره 50، تابستان 1400، صفحه 76-98

10.30495/pars.2021.685352

معصومه هاشم پور؛ یوسف نیک روز؛ اطهر تجلی اردکانی


2. مظاهر انحطاط اخلاقی پادشاهان در شاهنامۀ فردوسی

دوره 12، شماره 48، زمستان 1399، صفحه 1-28

علی آسمند جونقانی


4. بازنمایی مضامین اخلاقی و تعلیمی در پنج‌گنج عماد فقیه کرمانی

دوره 12، شماره 47، پاییز 1399، صفحه 188-225

فرشاد اسکندری شرفی؛ وحید مبارک


6. نگاهی به کارکرد اخلاقی‌ـ تعلیمیِ عقل در حدیقة ‌الحقیقه و مثنوی معنوی

دوره 12، شماره 46، تابستان 1399، صفحه 51-90

علی سینا رخشنده مند؛ زهرا حسینی


8. بررسی و تحلیل آموزه‌های تعلیمی در آثار برجستۀ عرفانی و صوفیانۀ حکیم ملاعباسعلی کیوان قزوینی

دوره 12، شماره 45، بهار 1399، صفحه 123-156

ناصر محسنی نیا؛ محسن ابوالقاسمی؛ رقیه صدرایی


9. واکاوی تطبیقی جایگاه قناعت در مثنوی معنوی مولوی و بوستان سعدی با تأملی در دیدگاه مکتب معنادرمانی و ارائۀ الگویی از آن

دوره 11، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 1-26

حسنعلی بختیاری نصرآبادی؛ حسین دولتدوست؛ محمدحسین حیدری؛ محسن محمدی فشارکی


10. بررسی آموزه‌های تعلیمی در نخستین مطبوعات تخصصی زنان

دوره 11، شماره 43، پاییز 1398، صفحه 57-84

محمدرضا حاجی آقا بابایی؛ نرگس صالحی


12. تحلیل ادبیات تعلیمی در انواع ادبی دیگر قرن چهاردهم (نظم)

دوره 11، شماره 42، تابستان 1398، صفحه 166-210

مریم کریمیان؛ جواد مهربان قزل حصار؛ رضا اشرف زاده


13. بررسی نمود ادبیات تعلیمی در شعر اخوان ثالث

دوره 11، شماره 41، بهار 1398، صفحه 161-180

حجت الله ربیعی؛ محبوبه خراسانی؛ مرتضی رشیدی آشجردی


14. ادب دادوری در حکایت‌های منظوم و منثور ادبیات فارسی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1397، صفحه 127-162

عباس ایزدی سعدی؛ شهرزاد نیازی؛ عطامحمد رادمنش