کلیدواژه‌ها = اسطوره
تعداد مقالات: 3
2. مقایسۀ سیاوش، انسان آرمانی شاهنامه با نوح، انسان کامل تورات

دوره 12، شماره 45، بهار 1399، صفحه 107-127

مهدی رضازاده قزاآن؛ سیروس شمیسا؛ عبدالرضا مدرس زاده؛ یونس حمامی لاله زار


3. بازتعریف اسطوره، حماسه و تراژدی در ادبیات تعلیمی با تکیه برگلستان سعدی

دوره 11، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 110-145

سیدمجتبی حسینی عاشق آبادی؛ سید کاظم موسوی؛ ژاله آموزگار؛ محمد رضا نصر اصفهانی