نویسنده = �������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. آموزه‌های تعلیمی بر مبنای حضور نسل‌های متفاوت در شاهنامه

دوره 13، شماره 50، شهریور 1400، صفحه 165-187

10.30495/pars.2021.685352

معصومه هاشم پور؛ یوسف نیک روز؛ اطهر تجلی اردکانی