نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بازتاب برخی اندرزها و اندیشه‏ های پیشینیان در منظومة برزونامۀ کهن

دوره 13، شماره 51، آذر 1400، صفحه 179-225

10.30495/pars.2021.685482

سجاد رحمتیان؛ عصمت خوئینی؛ عفت نقابی؛ عسگر عسگری حسنکلو