نویسنده = ���������� ���������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. زندگی بر مدار مرگ (پیامدهای اخلاقی مرگ‌پویایی و زندگی‌خواهی در اسرارنامۀ عطار نیشابوری)

دوره 12، شماره 47، آذر 1399، صفحه 85-111

سید حامد موسوی جروکانی؛ حسین مسجدی؛ مصطفی گرجی؛ مهدی زمانی