نویسنده = ���������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. کاربست اندیشه‌های اجتماعی و اندرزهای خواجه نظام‌الملک در کتاب سیاست‌نامه در عصر کنونی

دوره 13، شماره 49، بهار 1400، صفحه 95-115

طیبه رحمانی؛ سهیلا موسوی سیرجانی؛ عبدالحسین فرزاد