نویسنده = �������� ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. راهکارهای مولانا برای مقابله با ترس‌های مذموم در مثنوی با نگاهی به دیدگاه روان‌شناسان

دوره 12، شماره 45، خرداد 1399، صفحه 157-186

پرستو یمینی؛ کامل احمدنژاد؛ فریده محسنی هنجنی؛ افسانه لطفی عظیمی