نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بازتعریف اسطوره، حماسه و تراژدی در ادبیات تعلیمی با تکیه برگلستان سعدی

دوره 11، شماره 44، اسفند 1398، صفحه 107-142

سیدمجتبی حسینی عاشق آبادی؛ سید کاظم موسوی؛ ژاله آموزگار؛ محمد رضا نصر اصفهانی