نویسنده = ������������ ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ادبیات تعلیمی در انواع ادبی دیگر قرن چهاردهم (نظم)

دوره 11، شماره 42، شهریور 1398، صفحه 166-210

مریم کریمیان؛ جواد مهربان قزل حصار؛ رضا اشرف زاده