نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی هستی‌شناسی متون پهلوی و استنتاج آموزه‌های تربیتی آن

دوره 12، شماره 45، خرداد 1399، صفحه 67-92

شیدا ریاضی هروی؛ مسعود صفایی مقدم؛ محمد جعفر پاک سرشت؛ شهرام جلیلیان