نویسنده = ���������� �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ سیاوش، انسان آرمانی شاهنامه با نوح، انسان کامل تورات

دوره 12، شماره 45، خرداد 1399، صفحه 47-66

مهدی رضازاده قزاآن؛ سیروس شمیسا؛ عبدالرضا مدرس زاده؛ یونس حمامی لاله زار