نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 3
2. جایگاه صور خیال در آموزه‌های اخلاقیِ معارف بهاء ولد

دوره 12، شماره 46، شهریور 1399، صفحه 129-156

فریبا شریفی مال امیری؛ مریم بلوری؛ شهرزاد نیازی


3. ادب دادوری در حکایت‌های منظوم و منثور ادبیات فارسی

دوره 10، شماره 40، اسفند 1397، صفحه 127-162

عباس ایزدی سعدی؛ شهرزاد نیازی؛ عطامحمد رادمنش