نویسنده = ���������� ������ ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر به‌کارگیری حوزۀ معنایی و واژگانی در تصحیح متن تعلیمی

دوره 9، شماره 36، اسفند 1396، صفحه 1-20

عباسعلی وفایی؛ سید مهدی حسینی میر محمدی