نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل یقین در متون منظوم عرفانی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 75-98

سید علی اصغر میر باقری فرد؛ احسان رئیسی