نویسنده = ������������ �������������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. فواید ادبی و تاریخی جهانگشای خاقان

دوره 2، شماره 7، آذر 1389، صفحه 25-42

مهدی نوریان؛ جمشید مظاهری؛ مهرداد چترایی عزیزآبادی