نویسنده = ������������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. سیری در آفاق اشعار مدحی مسعود سعد سلمان

دوره 3، شماره 9، خرداد 1390، صفحه 43-72

علی اصغر باباصفری؛ الهه شعبانی


2. بررسی و تحلیل درخواست و تقاضا در اشعار کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 45-68

علی اصغر باباصفری؛ زینب فرحناک جهرمی