نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اشتراکات آموزه‌های اخلاقی بوستان سعدی و دیوان امام علی(ع)

دوره 3، شماره 10، شهریور 1390، صفحه 1-28

عباسعلی وفایی؛ رقیه کاردل ایلواری