نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. ادبیات تعلیمی و تربیتی در شاهنامه فردوسی

دوره 3، شماره 11، آذر 1390، صفحه 41-58

مریم خلیلی جهانتیغ؛ مهدی دهرامی


2. مشابهت‌ها و تفاوت‌های داستان‌های کودک و بزرگسال

دوره 3، شماره 9، خرداد 1390، صفحه 109-138

مریم خلیلی جهانتیغ؛ صغری رحیمی