نویسنده = ����������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تعلیم الگوی حکومت در کلیله و دمنه و گلستان سعدی

دوره 4، شماره 13، خرداد 1391، صفحه 197-236

آسیه ذبیح‌نیا عمران؛ سمیه سنگکی