نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. سفارشهای اقتصادی سعدی در بوستان و گلستان

دوره 4، شماره 16، اسفند 1391، صفحه 159-188

موسی پرنیان؛ سید آرمان حسینی آبباریکی