نویسنده = ���������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. مضامین اخلاقی و تعلیمی مشترک در شعر زهیر و سعدی

دوره 9، شماره 34، شهریور 1396، صفحه 129-168

محبوبه مسلمی زاده؛ مهدی ممتحن