نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاریخ‌محور تحول موضوعات شعر تعلیمی قرن چهارم تا هشتم

دوره 9، شماره 36، اسفند 1396، صفحه 137-170

علیرضا شعبانلو؛ خدیجه مرادی


2. تحلیل اندیشه ها و اندرزهای اخلاقی گرشاسب‌نامة اسدی در موضوع سیاست مُدُن

دوره 9، شماره 33، خرداد 1396، صفحه 145-172

علی رضا شعبانلو؛ خدیجه مرادی؛ عبدالحسین فرزاد حلبی؛ غفار برجساز