نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل موعظه در شعر انوری

دوره 8، شماره 31، آذر 1395، صفحه 45-80

محمدکاظم کهدویی؛ سمیرا صدیقی مورنانی