نویسنده = ���������� ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختاری- معنایی ژانر تعلیمی و نمونه‌های آن با تکیه بر مثنوی مولوی

دوره 8، شماره 30، شهریور 1395، صفحه 1-30

اسحاق طغیانی؛ امرالله سلطان محمدی