نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. مضامین اخلاقی و تعلیمی مشترک در شعر زهیر و سعدی

دوره 9، شماره 34، شهریور 1396، صفحه 129-168

محبوبه مسلمی زاده؛ مهدی ممتحن


3. پروین اعتصامی در گذرگاه ادبیات تعلیمی

دوره 3، شماره 10، شهریور 1390، صفحه 123-152

مهدی ممتحن؛ گردآفرین محمدی