نویسنده = ���������� ���������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. رفتارشناسی اخلاقی نمودهای‌اجتماعی دین از منظر سعدی با تکیه بر گلستان

دوره 7، شماره 27، پاییز 1394، صفحه 127-151

مرتضی حاجی مزدرانی؛ سید حامد موسوی جروکانی