نویسنده = فاطمه الهامی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه قابوس‌نامه در قلمرو ادبیات تعلیمی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1391، صفحه 131-158

فاطمه الهامی