نویسنده = �������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. ارائۀ الگوی مدرسۀ شاد از طریق واکاوی مضامین شادی در ادبیات و فرهنگ ایرانی

دوره 13، شماره 49، خرداد 1400، صفحه 123-146

10.30495/pars.2021.680946

سمیه بهرامیان؛ محمد علی نادی؛ فریبا کریمی؛ عبدارضا مدرس زاده


2. خدای خوانی و آمرزش خواهی در شعر سعدی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 133-150

عبدارضا مدرس زاده