نویسنده = حسین فقیهی
تعداد مقالات: 1
1. اتّحاد و همدلی در اشعار صائب تبریزی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 121-156

حسین فقیهی؛ آرزو جوادی