نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تجلی مضامین تعلیمی- اخلاقی در قصاید سنایی

دوره 6، شماره 22، شهریور 1393، صفحه 127-152

محمدرضا قاری؛ محسن عامری شهرابی