نویسنده = �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. پژواک فرهنگ آزرم و ادب در شاهنامه و متون پهلوی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1391، صفحه 1-22

عطا محمد رادمنش؛ حسین جلالی