نویسنده = �������������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل کارکرد تقابل‏ ها در بازنمایی مفاهیم اخلاقی و تعلیمی در باب هفتم از بوستان سعدی

دوره 13، شماره 50، تابستان 1400، صفحه 53-75

غلامحسین گیاهی؛ حمید رضا سلیمانیان؛ حسن دلبری