نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بینامتنیت قرآن و حدیث در اشعار تعلیمی حافظ شیرازی بر اساس نظریه های ناقدان ادبی

دوره 8، شماره 32، اسفند 1395، صفحه 29-68

احمد خواجه ایم؛ سیدمحمد علوی مقدم؛ عباس محمدیان؛ مسلم رجبی


2. واکاوی لایه های تعلیمی پنهان در طنز گلستان

دوره 7، شماره 27، آذر 1394، صفحه 1-26

احمدرضا یلمه ها؛ مسلم رجبی