نویسنده = ���������� �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرپذیری منظومۀ ویس و رامین از اندرزنامه‌‌های پهلوی در حوزۀ مفاهیم تعلیمی

دوره 9، شماره 35، آذر 1396، صفحه 93-118

مظاهر نیکخواه؛ علی محمد رضایی هفتادر؛ حسین خسروی