نویسنده = �������������� ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تشبیه در اشعار رودکی

دوره 2، شماره 5، خرداد 1389، صفحه 77-102

ابراهیم ابراهیم تباربورا