نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. فواید ادبی و تاریخی جهانگشای خاقان

دوره 2، شماره 7، آذر 1389، صفحه 25-42

مهدی نوریان؛ جمشید مظاهری؛ مهرداد چترایی عزیزآبادی


2. نخستین شاعر پارسی گوی اصفهان

دوره 2، شماره 6، شهریور 1389، صفحه 39-50

مهدی نوریان