نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه صور خیال در آموزه‌های اخلاقیِ معارف بهاء ولد

دوره 12، شماره 46، شهریور 1399، صفحه 129-156

فریبا شریفی مال امیری؛ مریم بلوری؛ شهرزاد نیازی


2. حکومت آرمانی از نگاه شاعران و نویسندگان قرن چهارم تا هفتم هجری

دوره 4، شماره 13، خرداد 1391، صفحه 139-168

مسیح بهرامیان؛ مریم بلوری