نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 3
1. علل و انگیزه‌های کاربرد مضامین تعلیمی در منظومۀ غنایی ازهر و مزهر نزاری قهستانی

دوره 12، شماره 45، خرداد 1399، صفحه 93-122

یوسف صفیان بلداجی؛ احمدرضا یلمه ها؛ عطامحمد رادمنش


3. بازتاب کمال نبوی در دیوان خاقانی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 23-44

عطامحمد رادمنش