نویسنده = ������ ���������������� �������� ������
تعداد مقالات: 2
1. بازتعریف اسطوره، حماسه و تراژدی در ادبیات تعلیمی با تکیه برگلستان سعدی

دوره 11، شماره 44، اسفند 1398، صفحه 107-142

سیدمجتبی حسینی عاشق آبادی؛ سید کاظم موسوی؛ ژاله آموزگار؛ محمد رضا نصر اصفهانی


2. تأملی در ساختار و محتوای رمان کوری

دوره 1، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 151-184

محمد رضا نصر اصفهانی