نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. رازداری در داستان های عاشقانة شاهنامه (شاخصة مهم ادب تعلیمی)

دوره 9، شماره 33، خرداد 1396، صفحه 1-28

حسین آقاحسینی؛ ناهید نصرآزادانی


2. که هرگز از تو نگردم نه بشنوم پندی ( پندناپذیری عاشق )

دوره 4، شماره 13، خرداد 1391، صفحه 1-38

حسین آقاحسینی؛ هاشم باقرزاده