نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ساختاری- معنایی ژانر تعلیمی و نمونه‌های آن با تکیه بر مثنوی مولوی

دوره 8، شماره 30، شهریور 1395، صفحه 1-30

اسحاق طغیانی؛ امرالله سلطان محمدی


2. دیدگاه‌های اخلاقی و تربیتی در شعر وحشی بافقی

دوره 7، شماره 25، خرداد 1394، صفحه 1-36

اسحاق طغیانی؛ علی علیزاده


3. رابطه ادبیّات و اخلاق با رویکردی به آثار نظامی گنجه‌ای

دوره 3، شماره 10، شهریور 1390، صفحه 63-82

اسحاق طغیانی؛ حافظ حاتمی